Zajęcia

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
9:00-10:10
P 3
Średnio- zaawansowany
    9:00-10:10
P 3
Średnio- zaawansowany
 
         
16:30-17:40
P 4
Średnio- zaawansowany
16:30-17:40
P 5
Zaawansowany
16:30-17:40
P 2
Podstawowy
16:30-17:40
P 3
Średniozawansowany
16:30-17:40
P 1
Podstawowy
ZAPISY
18:00-19:10
P 3
Średnio- zaawansowany
18:00
Grupa
dziecięca
5-10 lat
18:00-19:10
P 3
Średnio- zaawansowany
18:00-19:10
P 1
Podstawowy
ZAPISY
18:00-19:10
P 2
Podstawowy
19:15-20:25
P 6
Zaawansowany
19:15
P 1
Podstawowy
ZAPISY
19:15-20:25
P 5
Zaawansowany
19:15-20:25
P 3
Średniozawansowany
19:15-20:30
P 4
Średnio- zaawansowany
20:30-21:40
P 2
Podstawowy
20:30-21:40
P 1
Podstawowy
ZAPISY
20:30-21:40
P 4
Średnio- zaawansowany
20:30-21:40
STRETCHING
20:30-21:40
P 1
Podstawowy
ZAPISY
© 2014 Polefit